Kontakta SACO vid SLU


SACO-S föreningens kansli

SACO-S vid SLU har ett kansli beläget i Undervisningshuset på Ultuna.
Ingång från gaveln mot Fyrisån.

Kansliet är bemannat lite vid olika tider.
I dagsläget rekomeneras tidsbokning via e-post eller telefon.

Besöksadress: Almas allé 18B
Postadress: SACO-S/SLU, Box 7081, 750 07 Uppsala

Telefon: 018-67 10 85
Kansliet har inga bestämda telefontider, men om vi inte kan svara i telefonen hänvisas till e-post!

E-post
: saco@slu.se [officiell gemensam adress, mer riktade adresser se nedan]


SACO-S olika adresser på hela SLU

SACO-SLU Ultuna
Box 7081
750 07 Uppsala


SACO.ultuna@slu.se

Almas allé 18B

Tel: 018-67 10 85

SACO-SLU södra
Box 103
230 53  Alnarp


SACO.syd@slu.se

Sundsvägen 16

Tel: 040-41 54 79

SACO-SLU Skara
Box 234 
532 23  Skara

SACO.mitt@slu.se

Gråbrödragatan 19

Tel: 0511-67 137

SACO-SLU norra

901 83  Umeå


SACO.norr@slu.se

Petrus Laestadius v

Tel: 090-786 85 00

 


SACO-S personliga kontakter

Ultuna-området & kansliet
Katja Puustinen  
Klinikveterinär

Universitetsdjursjukhuset [UDS]
Uppsala

Tel: 018-67 1085, 018-67 1304
e-post: SACO.katja@slu.se
Maja Reizenstein
Forskningsassistent

Institutionen för akvatiska resurser
Drottningholm

Tel: 010-478 4240
e-post: SACO.maja@slu.se
 
Alnarp & södra regionen
Andrus Kangro  
Forskningsledare

Institutionen för biosystem och teknologi [BT]
Alnarp

Tel: 040-41 5479, 070-378 35 31
e-post: SACO.andrus@slu.se
 
Skara & västsvenska regionen
Annelie Carlsson 
Projektledare

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa [HMH]
Skara

Tel: 0511-67 137
e-post: SACO.annelie@slu.se
 
Umeå & norra regionen
Peder Axensten  
Forskningsingenjör

Institutionen för skoglig resurshushållning
Umeå

Tel: 090-786 8500
e-post: SACO.peder@slu.se

 

Det går också bra att kontakta någon av de andra medlemmarna i SACO-föreningens styrelse.